Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kurtin ATK-Huolto (Y: 2025590-8)
Ristipellontie 10
09120 Karjalohja

Jani Kurtti / tuki@kurtinatk-huolto.fi

  

2. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakas- taikka muun vastaavan suhteen perusteella tapahtuva Kurtin ATK-Huollon palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

 

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Kurtin ATK-Huollon asiakasrekisteri.

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Kurtin ATK-Huollon puhelinneuvonta-, asennus-, neuvonta-, huolto-, korjauspalveluihin sekä niihin liittyviin muihin palveluihin liittyen asiakassuhteiden ylläpitämiseen, laskuttamiseen, saatavien valvontaan. Rekisterin tietoja voidaan lisäksi käyttää Kurtin ATK-Huollon markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinoinnin ja suoramarkkinoinnin kohdistamiseen, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

 

5. Rekisterin sisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

● Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero

● Sähköpostiosoite

● Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

● Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut tuotteet ja palvelut, niiden hankinnan syyt, asiakkaan ohjelmistoja, laitteita ja laitteistoja koskevat tiedot, takuutiedot, asiakkaan työasemien etäyhteydessä tarvittavat tiedot, asiakaskontaktihistoria ja palvelun/tuotteen myyjätiedot 

● Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

● Asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja asiakkaan esittämät, tai muuten esille tulleet potentiaaliset ongelmat tai muut rekisteröidyn itse antamat tiedot 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tuotteen tai palvelun tilauksen yhteydessä, palvelua tarjottaessa tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tämän suostumuksella ja ainoastaan mikäli se on työn, laskutuksen tai toimeksiannon kannalta tarpeellista.

 

7. Tietojen luovutus

Kurtin ATK-Huolto voi voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa luovuttaa asiakastietoja viranomaisille tai yhteistyökumppaneille. Tietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin ilman rekisteröidyn suostumusta ja tiedot luovutetaan ainoastaan työn, laskutuksen tai toimeksiannon kannalta tarpeellisista syistä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta kaikki tai osa tiedoista saattaa sijaita Kurtin ATK-Huollon ulkoisten alihankkijoiden tai toimittajien palvelimilla, joissa niitä käsitellään muun muassa teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Siinä tapauksessa että tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistetaan ulkopuolisen palvelun GDPR-yhteensopivuus, kuten kaikissa muissakin ulkoisissa palveluissa joihin tietoja siirretään.

 

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tiedot kerätään palomuurein, salauksin ja muilla keinoilla suojattuihin tietokantantoihin.

 

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tulla unohdetuksi, jolloin kaikki se tieto mikä ei ole lain mukaan säilytettävää, voidaan poistaa asiakastietojärjestelmästä.

Tarkastus- tai poistopyyntö tulee lähettää tai toimittaa kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kurtin ATK-Huolto
Ristipellontie 10
09120 Karjalohja

Tietosuojahuomio

Tämä sivusto käyttää keksejä tallentaakseen sivustoon liittyvää tietoa koneellesi.

Hyväksytkö tämän?